ข้อมูลสนับสนุนเชิงเทคนิค
หน้าแรก > ข้อมูลสนับสนุนเชิงเทคนิคENG | 日本語 | THAI
ภารกิจของเราคือ “การให้บริการด้านโซลูชั่น ที่เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน” ซึ่งหมายความว่าเราให้บริการทุกสิ่งที่เราขายและเราขายเฉพาะสิ่งที่เราให้บริการ


เราพยายามพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคและการให้บริการ ความเป็นมืออาชีพของเราอย่างต่อเนื่อง
การติดตั้งเครื่องมือและฝึกอบรมการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน
การติดตั้งเครื่องมือ รวมถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสอบเทียบเครื่องมือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต จากนั้นทำการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ สามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างอย่างถูกต้องและง่ายดาย
services01.jpg
Technical Support
มีการสนับสนุน ด้านเทคนิค โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงหรือรายวันหรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญารายปี
services02.jpg
การดูแลรักษาเชิงป้องกันประจำปี
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ช่วยบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของการลงทุน ทั้งยังสามารถลดต้นทุนโดยรวมและเพิ่มผลกำไรการตอบแทนในการลงทุน การดูแลรักษาความถูกต้องของอุปกรณ์ด้านมาตรวิทยา เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มผลิต
services03.jpg
สัญญาการบำรุงรักษาเครื่องมือ
สัญญาขึ้นอยู่กับการใช้งานและอายุของอุปกรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และรวมไว้กับการบริการทางโทรศัพท์สำหรับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและการซ่อมแซม
services04.jpg
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2017)
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดมาตรวิทยาควรได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ ตามความถี่ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระบบคุณภาพและการใช้งาน ผลของการสอบเทียบเป็นไปตามค่าความถูกต้องของเครื่องมือและขอบเขตที่ยอมรับได้ของขบวนการผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการสอบเทียบเราได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2017)
services05_thai.jpg
การอัฟเกรดอุปกรณ์
เมื่อส่วนประกอบที่สำคัญเช่นตัวควบคุม สเกล หรือแบริ่งชำรุดเสียหาย หากส่วนที่เหลือของเครื่องยังคงทำงานได้ เราสามารถเปลี่ยนหรืออัพเกรดส่วนประกอบที่ชำรุดรวมถึงซอฟต์แวร์สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์
  • การประเมิณสภาพเครื่องมือ
    ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน และการเตรียมจัดตั้งงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่
services07.jpg
ให้บริการเช่าอุปกรณ์
เรามีอุปกรณ์สำหรับการให้เช่า และมีอุปกรณ์มือสองที่ได้รับการอัพเกรดใหม่พร้อมขายและรับประกันหลังการขาย 3 เดือน
services08.jpg