บริการ
หน้าแรก > บริการ
โปรแกรมและความสามารถในการใช้งานอย่างเต็มที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการวัดและการแข่งขันในขบวนการผลิต ความสามารถตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นส่วนที่ทำการผลิตได้อย่างแม่นยำ จะช่วยให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตได้ ในทางกลับยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้ลงทุนอุปกรณ์สาธิตและซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดและฝึกอบรมวิศวกรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสนับสนุนการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินก่อนขาย

  เราให้การสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยการตรวจสอบ และการสาธิต เพื่อประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะซื้อเครื่องมือ
 • การฝึกอบรม

  หลังจากการติดตั้งเครื่องเรามีการฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  หลังจากการฝึกอบรมเบื้องต้นเราสามารถให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมตามคำขอ

  นอกจากนี้เรายังทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์หรือฟังค์ชั่นเฉพาะตามความคำขอ ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการวัดวิธีการตรวจสอบตำแหน่ง GD&T ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
 • การเขียนโปรแกรม CNC และการตั้งค่า

  เราสามารถสนับสนุนคุณด้วยการเขียนโปรแกรม CNC จากข้อมูล CAD ของคุณตามคำขอก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานและเครื่องจักรใหม่ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการเริ่มต้นผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และทดสอบ
 • บริการตรวจสอบ

  โชว์รูมของเราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เรามีเครื่องมือขั้นสูง สำหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่และเล็กลงไปถึงระดับนาโนโฟกัส X-Ray Computed Tomography, CMMs, Video CMMs, ตรวจสอบความหยาบผิว, โปรไฟล์และมาตรวิทยามาตรวัดความกลม, กล้องจุลทรรศน์, แขนอามแบบพกพา, Laser ติดตาม, ถ่ายภาพสามมิติ, เลเซอร์สแกน เป็นต้น
 • บริการด้านวิศวกรรมย้อนกลับ

  นอกจากบริการตรวจสอบ แล้วเรายังสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อรองรับฟังก์ชั่นการสร้างแบบจำลอง หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่ได้จากการสแกนหรือ XCT โดยใช้ PolyWorks® ModelerTM ร่วมกับโซลูชัน CADCAM เช่น SOLIDWORKS เป็นต้น